Het Mosbæk wervelventiel functioneert als stuwconstructie in afvoersystemen. Door zijn unieke eigenschappen realiseert het een maximale berging in het afvoersysteem zelf en zorgt het voor een constante afvoer. Het water wordt afgeremd doordat de constructie van het ventiel een roterende werking veroorzaakt. Voorafgaand aan deze werveling treedt een spoeleffect op, hetgeen verstoppingen tegengaat.

Het wervelventiel wordt het meest toegepast in rioleringssystemen.
Het voorkomt overbelasting van zuiveringsinstallaties en overstorten. De steeds strengere milieuwetgeving voor overstort maakt het wervelventiel tot de ideale oplossing voor met name de vuilwaterafvoer. Het wervelventiel is daarnaast uiterst geschikt als debietbegrenzer voor industriële lozingen, olie- en vetafscheiders, open watergangen en het is een goede aanvulling op bestaande knijpriolen.

Om een wervelventiel te kunnen dimensioneren is het invullen van een vragenlijst noodzakelijk, download hieronder deze vragenlijst.

Vragenlijst Nederland  Vragenlijst België