Maximale berging door rotatie
Het wervelventiel remt de aanvoer van te grote waterhoeveelheden af. Bij een toenemende waterhoogte wordt de lucht in het bovenste gedeelte van de wervelkamer steeds verder samengeperst. Dit geeft een tegendruk, waardoor het water gaat roteren en de doorstroming wordt afgeremd. Het teveel aan water wordt als gevolg hiervan in de eerste plaats opgeslagen in het afvoersysteem zélf en pas aansluitend in de bergingsbassins. Zo hoeft alleen nog onder extreme omstandigheden gebruik te worden gemaakt van (gecontroleerde) overstort.
Constante afvoer en grote doorstroomopening
Aan de afvoerzijde zorgt het wervelventiel voor een constante doorstroming. Deze wordt, door de keuze van het juiste model en de juiste diameter, precies afgestemd op de capaciteit die de zuiveringsinstallatie kan verwerken. Ter vergelijking: het wervelventiel kent een gemiddelde afvoercapaciteit van circa 90% van het nominale (ontwerp-)debiet. Voor andere stuwconstructies met een parabolische afvoerkromme ligt dat gemiddeld op 67%.
Minimale kans op verstoppingen dankzij spoeleffect
Aan de roterende werking van het wervelventiel, gaat een spoeleffect vooraf. Dit betekent dat het water niet alleen gecontroleerd wordt afgevoerd, maar dat tegelijkertijd de leiding krachtig wordt doorgespoeld. Hierdoor is de kans op verstoppingen vele malen kleiner dan bij andere stuwconstructies. Ook de grotere doorstroomopening ten opzichte van bijvoorbeeld knijpconstructies draagt hiertoe bij.
Van hoog tot laag: een oplossing voor iedere situatie
De rotatie van water treedt al op bij verschillen in waterstand van enkele tientallen centimeters. Dit maakt het wervelventiel geschikt voor zowel heuvelachtig als licht glooiend terrein. In vlakke landschappen kunnen eveneens verschillen in waterhoogte optreden, binnen het afvoersysteem zelf. Bijvoorbeeld wanneer meerdere leidingen op één punt samenkomen. Toepassing van het wervelventiel is dan mogelijk met behulp van een ontluchting.